запісаў: 1067, дакументаў: 12617

ЗБУДІННЕ

Збудiнне (“Абуджэнне”): выданнне Iнiцыятыўнае рады Руху за Адраджэнне Ецьвязi пачало выходзiць з лiпеня 1989 году,з нумара 7 за 1990 год падзагаловак змянiўся: Выстивка ГКЗ “Полiсьсе”. Газета выдавалася, як дэкляравана рэдакцыяй, на яцьвяжзкай (палескай) мове, арыгiнальныя матэрыялы друкуюцца на расейскай, беларускай i ўкраiнскай мовах.
1989: 1, 2, 3, 4, 5
1990: 6(11), 7(12), 8(13), 9(14), 10(15), 11(16), 12(17), 13(18)


Паказаны здымкі толькі з асобай: Шыляговіч Мікола
Паказаць усе здымкі

БАЛЕСЫ ПОЛІСЬСЯ

БАЛЕСЫ ПОЛIСЬСЯ = “ГАЛАСЫ ПАЛЕСЬСЯ” : Ынформацijнэ, лытырацько-умijныцькэ и штудijно-популернэ выданне громадсько-культурного згуртовання “Полiсьсе” = Iнфармацыйнае, лiтаратурна-мастацкае i навукова-папулярнае выданне грамадска-культурнага згуртавання “Палесьсе”
Б.п. пачалі выходзiць у 1988 годзе на старонках газеты “Чырвоная змена”; там выйшла чатыры выпускi : 88.05.28, 88.07.16, 88.10.20, 88.12.13. З красавiка 1989 году газета выходзiць як асобнае выданне. Склад рэдакцыi: Васыль Брыль, Васыль Лытвынка, Мыкола Мынзар, Лыксандр Трушко, Мыкола Шыляговыч, мастак — М.Нычыпорук. Друкавалiся матэрыялы, пераважна датычныя палескага рэгiёну, а таксама дзейнасцi згуртавання “Поліссе” і палескага культурна-аўтанамічнага руху.


Паказаны здымкі толькі з асобай: Шыляговіч Мікола
Паказаць усе здымкі